Reference

Web dizajn

Apartments in Croatia

Apartments in Croatia: http://www.apartments-croatia.eu

KavaImpex d.o.o.

KavaImpex d.o.o.: http://www.kavaimpex.hr

Dea Grooming Salon

Dea Grooming Salon: http://www.deagrooming.com

Eko Energo

Eko Energo d.o.o.

Eko Energo d.o.o.: http://www.ekoenergo.hr/

Art Kostrena

Art Kostrena

Art Kostrena: http://www.artkostrena.hr

Ostim d.o.o.

Ostim d.o.o.

Ostim d.o.o. : http://www.ostim.hr

Za Ostim d.o.o. smo izradili i multimedijalnu CD VizitCard i panoramsku prezentaciju prostora izložbenog salona

magnata

Magnata d.o.o.

Magnata: http://www.magnata.hr

Magnata Blog: http://magnatahr.wordpress.com

Multimedia

Golf na moru i vodi

Golf na moru i vodi

Golf na moru i vodi

Golf na moru je multimedijalni prikaz prezentacije poslovnog projekta u turizmu. Izrađena je u Flash tehnologiji za distribuciju u obliku samopokretajučeg CD-a te uključuje prema željama naručitelja minimalnu interakciju od strane korisnika.

Tehnologija: Flash, ActionScript
Distribucija: CD
Prezentirano na HRT-u u sklopu emisije “More”

Grafički dizajn

Posjetnice, Vizitke, Logo i ostalo..

MediaStudioViz

MediaStudio

MediaStudio

Dea Grooming

Dea Grooming

Dea: http://www.deagrooming.com

Logo dizajn

magnata

Magnata d.o.o.

Magnata d.o.o. : http://www.magnata.hr

Oglasi