SQL Server Express 2008 Studio

Nakon dužeg izbivanja opet se javljam sa novim postom, ovoga puta programerske tematike. S obzirom da je MediaStudio grupa orjentirana na programiranje Windows aplikacija, ovim ću putem često prenositi neke informacije za koje smatram da su relevantne za područje programiranja i izradu aplikacija, s namjerom da ih podijelim sa drugima.

SQL Server Express 2008 Studio vrlo je važan element u koliko se bavite programiranjem aplikacija koje koriste bazu podataka za spremanje informacija. Njegova prednost je višestruka: koristi Transact SQL jezik koji se relativno lako svlada i razumije, ima veliku podršku od Microsofta preko Books online helpa koji se da skinuti zasebno, uključen je u svojoj Express verziji u gotovo sve alate Visual Studia 2008 – Express verzije, te svoje najvažnije značajke – potpuno je besplatan! Ukoliko programirate u jednom od jezika Visual Studia 2008 popuzt Visual Basica 2008, ili C#, C++ i Web Developer, pri instalaciji tih alata instalirat će te i SQL Server Express 2008.

Jedna od glavnih alata SQL Server Express 2008 je SQL Server Manager Express, a tu i dolazimo do razloga ovog posta i to problema njegove instalacije. Razlog problema je u složenosti Microsoftovog alata za instalaciju samog servera, te brojnih provjera sustava i dodatnih komponenti koje moraju biti predinstalirane. Od brojnih opcija pri instalaciji lako je pogriješiti ili ne pronaći onu koja nam je zapravo potrebna. Uslijedećih par koraka objasnit ću kako uspješno (nadam se) instalirati SQL Server Express 2008 sa SQL Server Managament studio Express 2008. Pa krenimo:

Sistem na koji sam instalirao slijedeće programe je Windows XP Professional SP3

Što je potrebno?
Managament Studio Expres nije zasebna instalacija već je dio instalacijske SQL Server Express 2008 i to verzije         Microsoft SQL Server 2008 Express with Tools a možete ju skinuti sa ove adrese:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7522a683-4cb2-454e-b908-e805e9bd4e28&DisplayLang=en (ima oko 220 MB)

Dodatno treba skinuti i instalirati slijedeće komponente sa iste adrese:
Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120550)
Windows Installer 4.5 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123422)
Windows PowerShell 1.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120552) – traži provjeru autentičnosti Windowsa

Prije instaliranja?
Treba ukloniti predhodne verzije SQL Express Servera i SQL Compact Edition, te deinstalirati Managament Studio Expres 2005 kako ovaj ne radi sa novom verzijom 2008!
Pozor! Ukoliko ne želite deinstalirati predhodnu verziju servera SQL Express 2005, možete novom verzijom napraviti Upgrade na 2008 ali onda nećete u prvom koraku instalacije moći izabrati kategoriju dodatnih alata u kojoj je i Mangament Studio!

Instalacija!
Instalirajte gore navedene tri potrebne komponente prije same instalacije servera
Pokrenite instalacijsku datoteku SQL Server Express 2008 (SQLEXPRWT_x86_ENU.exe)
– Dočekat će vas prozor podjeljen na lijevu i desnu stranu sa grupama i opcijama instalacije!
– Pod opcijom Planning izaberite System Configuration Checker – radi provjere da li imate sve potrebno predinstalirano!
– Pod opcijom Installation treba odabrati tip instalacije: izaberite 1. opciju – New SQL Server stand-alone edition or add features to an existing installation

Pozor! Ako radite upgrade sa SQL 2005 na 2008 trebate izabrati 4. opciju (Upgrade from SQL server 2005..) ali tu nećete moći izabrati Managament studio već morate nakon instalacije ponoviti postupak instalacije i odabrati prvu opciju! (New SQL Server stand-alone edition or add features to an existing installation)

– Pokrenuti će se novi prozor instalacije: klikanjem na next gumb, dođite do Instalation type:
– Ukoliko radite novu instalaciju (obrisali ste stari SQL 2005) izaberite prvu opciju – Perform a new instalation…
Ukoliko ste prethodno napravili Upgrade sa SQL Servera 2005 na 2008 izaberite drugu opciju – Add features to existing instance of SQL Server 2008
Kliknite Next > te na slijedećem prozoru uključite opciju Managament Tools – Basic
Klikajte Next > da bi instalirali do kraja i to je to!

Na kraju mali savjet:
Ukoliko ste instalirali SQL Server opcijom Upgrade i niste dobili instalirani Managament Studio – Basic, ne brinite. Pokrenite ponovo instalaciju SQL Servera ili preko setup datoteke ili preko Start menija pa SQL Server Installation Center, te ovaj puta odaberite 1. opciju instalacije: New SQL Server stand-alone edition or add features to an existing installation, pa na pokrenutom setup prozoru izaberite drugu opciju: Add features to existing instance of SQL Server 2008 i slijedite gore navedene korake.

Nadam se da je nekome pomoglo ovo što sam napisao.

Lijep pozdrav svima!